κόντυλα, κόνδυλα (τα), κοντύλοι, κοντύλες (οι), σκύβαλα

0
56

οι κορμοί των σιτηρών σε κομμάτια μετά το αλώνισμα. (Τα κόντυλα η κόνδυλα, επειδή ήταν βαριά, δεν τα έπερνε ο αέρας κατά το λίχνισμα, και έπεφταν συνήθως ανάμεσα στο σημείο που έπεφτε ο καρπός, και στα άχυρα. Έτσι τα κόνδυλα τα έβαζαν στο κόσκινο και τα κοσκίνιζαν για να ξεχωρίσουν από τον καρπό. Το ίδιο γινόταν και στην αλωνιστική μηχανή, τα κόντυλα έπεφταν κάτω από τα κόσκινα. Τα κόντυλα δεν τε θεωρούσαν αξιόλογη τροφή, καθ΄οτι τα μικρά ζώα δεν τα έτρωγαν, αλλά και τα μεγάλα όπως γαϊδούρια κλπ, πάλι δεν τα έτρωγαν με όρεξη, όπως το κανονικό άχυρο, και τα άφηναν τα περισσότερα στην ματζαδούρα. Τα κόνδυλα που πέφτουν από την αλωνιστική μηχανή λέγονται συνήθως σκύβαλα)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here