0

χαϊντώ (να σε)

0

χατζής -ίνα

0

χάμαι, χάμαις

0

χάτζικας (ο)

0

χελεύω

0

χαλικούτης (ο)

0

χωστό (το)

0

χαβάνι (το)