0

χόβολη (η)

0

χαβάνι (το)

0

χτίρι (το)

0

χάση (η)