0

χίρι μπαίρι (το)

0

χάρχαλο, τσάχαλο (το)

0

χαβεσιλίκι (το)

0

χαλέπα (η)

0

χναράφτης, αχναράφτης (ο)

0

χειρόβολο (το)

0

χάφτομαι, χάφτω

0

χόντρος (ο)

0

χαράκι

0

χαβαλές (ο)