0

βαστώ

0

βαταλαλώ

0

βατεμένη (η)

0

βατεύω

0

βάτσα (η)

0

βατσέλι (το)

0

βατσίνα (η)

0

βάτσουνα (τα)

0

βγαίνει του

0

βγαίνω

0

βγάνωτη