0

βαγί (το)

0

βαταλαλώ

0

βρώξη (η)

0

βίσσαλο (το)

0

βρουβολοώ

0

βουρβούλες (οι)

0

βαροπιάνω

0

βουλή (η)

0

βούλα (η)

0

βλαψίδια (τα)

0

βαροχαρατσώνω

0

βαροψυχώ