0

βγάνωτη

0

βουκολιές (οι)

0

βιτσίλες (οι)

0

βλέπιση (η)

0

βγορίζει