0

βούλα (η)

0

βαροφάνηκε

0

βρουχί (το)

0

βέρος -α -ο

0

βουρτακώ

0

βαστώ

0

βλεπίζω

0

βάγγα (η)