0

βολεύω, βολεύγω

0

βρούλο (το)

0

βαγίτσα (η)

0

βούρ

0

βλάβος (το)

0

βγιάση, βιάση (η)

0

βαριοκάρδιση (η)

0

βορδονάρης (ο)