0

τόκα (η), τοκάς (ο)

0

τουλούμπα (η)

0

τσιφτελής (ο)

0

τεζιάκι (το)

0

τραβάγια (η)

0

τράμπα

0

τάξε

0

τσέτες (οι)