0

τρουλιδιές (οι)

0

τουλούμπα (η)

0

τσίκνα (η)