0

τσιλαδιά (η)

0

τζαρές (ο)

0

τραταμέντο (το)

0

τσίλικος

0

τερζής (ο)

0

τροπώνω

0

τσαλαχώ

0

τσιλιμπούρδας (ο)