0

τάφι (το)

0

τσούρλος (ο)

0

τυροκέλι (το)

0

τσίτα κόρδα