0

ταλιεράκι (το)

0

ταλίμια, τσαλίμια (τα)

0

ταμάκι, ταμάχι (το)

0

ταμπουράς (ο)

0

ταμπούτι (το)

0

τάξε

0

τάξε λέω

0

τάπα (η)