0

τσίγκρες (οι)

0

τσίκνα (η)

0

τσικρίκι (το)

0

τσιλαδιά (η)

0

τσίλικος