0

τσερόνια (τα)

0

τσέρουκλο (το)

0

τσέτες (οι)

0

τσι

0

τσιβί (το)

0

τσιβιδίζω

0

τσιβούρα (η)

0

τσιγαρίδες (οι)

0

τσιγκέλι (το)