0

τσιφτές (ο), δίκαννο (το)

0

τρυγές (οι)

0

ταιργιάζει

0

τσαχαλίζω

0

τσιτσίρα (η)