0

ταλίμια, τσαλίμια (τα)

0

τουσλούκια (τα)

0

τράφος (ο)

0

τσουρομαδώ

0

τσούκος (ο)

0

τρόχαλος (ο)

0

ταγή, ταγύ, ταγί (η)

0

ταμάκι, ταμάχι (το)