0

σουραδοπλέκω

0

σουρούτης, σουρούτικος (ο)

0

σπιλατσώνω, ξεσπιλατσώνω

0

στάδιο (το)

0

σπήλιος (ο), σπηλιάρι (το)

0

στσ ΄ορισμούς σας

0

σονίζω (τουρκ: son)