0

σω, σούμαι

0

σώγαμπρος (ο)

0

σωθικά (μου)

0

σωμάρι (το)

0

σωργιά (η)

0

σωροβολιάζω

0

σώχωρο (το)