0

σκαρβέλια (τα)

0

σεκλετίζομαι

0

στακώνω

0

σαλεύω, σαλεύγω

0

στεργιώνω, στεριώνω

0

στραβώνω -μαι

0

συνεικάζω

0

σκουτάρι (το)