0

σοφιλιάζει

0

σελέμης (ο)

0

σκληρίζω

0

σάκασμα (ο)

0

σβίγα (η)

0

σουφρώνω

0

σουρτούκης (ο)

0

στραβά πατεί

0

σκοτίδι (πίσα)

0

σειρώνω