0

σάκασμα (ο)

0

σακάτης

0

σακκούλι (το)

0

σάκος (ο)