0

ροδοπλασμένη (η)

0

ραχμετλής (ο)

0

ριφογέννημα (το)

0

ριβαγιέτι (το)

0

ροδομαγουλάτη (η)

0

ρίχτρα (η)

0

ρεντώ -ίζω

0

ράπη (η), ράπες (οι)

0

ραμής, γιαραμπής (ο)

0

ρωμάνα (η)

0

ραμετλής (ο)