0

ριζόσπηλιο (το)

0

ρίζωμα (το)

0

ρίμα (η)

0

ριμαδώρος (ο)

0

ριμάρω

0

ρισβάνης (ο)

0

ριστιβωμένος (ο)

0

ριτζάς (ο)

0

ρίφι, ριφάκι

0

ριφογέννημα (το)

0

ρίχτρα (η)