0

ριμαδώρος (ο)

0

ράσινα (τα)

0

ροζωνάρω

0

ραφώνω

0

ρεφουδέρνω

0

ριβαγιέτι (το)