0

ραφώνω

0

ρέβγω

0

ριβαγιέτι (το)

0

ραβαίσι (το)

0

ραζέδες (οι)

0

ρέγγια (τα)

0

ράχη (η)

0

ροδοπλασμένη (η)

0

ρωτώ

0

ριστιβωμένος (ο)

0

ρετούρος (ο)