0

ριφογέννημα (το)

0

ρούτης (ο)

0

ρουξούνι (το)

0

ροδοπλασμένη (η)

0

ρέγγια (τα)

0

ροδίκιο (το)

0

ρέγομαι

0

ριστιβωμένος (ο)

0

ρακιδόκουπα (η)

0

ρούμα (το)

0

ράσινα (τα)