0

ράσινα (τα)

0

ριμάρω

0

ρέτι

0

ροσπού (η)

0

ρούμα (το)

0

ριφογέννημα (το)

0

ροδοπεριχυμένη (η)

0

ρεμεδιάζω

0

ρουγιά

0

ρασόβρακα (η)