0

ριζιμιό (το)

0

ρογαλίδα (η)

0

ρογοβύζι (το)