0

ψύ, ψή (η)

0

ψυχνιάζει

0

ψυχανεμίζομαι

0

ψακοντέ

0

ψημίδα (η)

0

ψίκι (το)

0

ψεγαδιάζω

0

ψεγαδιάστρα (η)

0

ψηφώ

0

ψιμυθευτός -η -ο

0

ψηφί (το)