0

ψεγαδιάζω

0

ψεγαδιάστρα (η)

0

ψέγος

0

ψήμα (το)

0

ψημίδα (η)

0

ψηφί (το)

0

ψήφος (ο), ψηφί (το)

0

ψηφώ