0

ψαθούρι

0

ψαρογάροι (οι)

0

ψώμα, ψευθιά (η)

0

ψιχαλίδα (η)

0

ψυλάσσω

0

ψιμόνερο (το)

0

ψυχνιάζει