0

παράς (ο)

0

πράμα

0

πά

0

περασάρης (ο)

0

προβέντζα (η)