0

παλεύω, παλεύγω

0

πουλιάζω

0

πουργός (ο)

0

ποστραβώνω -μαι

0

παπούρα (η)

0

πίκλια (τα)

0

πατανία (η)

0

πεντακλερος -η -ο