0

όργατα (τα)

0

οπέρσι, οπέρσις

0

όργο (το)

0

οξώστης (ο)

0

όθε, όθεν

0

ότι

0

ορίστε;

0

ουρία (η)