0

οψιγιάς (ο)

0

ογιά

0

οχλαγοή (η)

0

όφκερος -η -ο

0

όθε, όθεν

0

ορδινιά (η)