0

ντιντινίζω, ντουντουνίζω

0

ναντζονά

0

ντουνιάς (ο)

0

νεφόκαημα (το)

0

νιτρυγάρει, ιντρυγκάρει

0

ντερμιτζής (ο)

0

νισάφι

0

νυχτιπάρωρο (το)

0

νταληφισέκης (ο)

0

ντελμπίσης (ο)

0

ντηρώ

0

να τπρουκι τπρούκι