0

μούτης (ο)

0

μουτίζω

0

μουτουπάκι (το)

0

μουτσούνα (η)

0

μουχλιάζει

0

μούχλιασμα (τση γής)

0

μουχτάρι (το)

0

μπά χανούμ