0

μουκατάδες (οι)

0

μπούκα (η)

0

μπλαβίζω

0

μπουρμάς (ο)

0

μπεγεντίζω

0

μουρντάρης (ο)