0

μουκατάδες (οι)

0

μουκατάς (ο)

0

μουλάς (ο)

0

μούλκι (το)

0

μουλώνω

0

μουμπασίρης (ο)

0

μουνουχίζω

0

μουνουχισμένος

0

μουνούχος (ο)

0

μουντί (το)