0

λαστιχίδα (η)

0

λατζούνι (το)

0

λάτρα (η)

0

λατσάνα (η)

0

λατσίδα (η)

0

λατσίζω

0

λαφαζάνης (ο)

0

λαφάσσω

0

λάχει

0

λαχούρι (το)

0

λεβεδιά (η)