0

ξά σου

0

ξαγκουσεμός (ο)

0

ξαγκρίζω, αγγρίζω

0

ξαγοράρης (ο)

0

ξαγορεύω, ξαγορεύγω -μαι

0

ξαγοριά (η)

0

ξάζω

0

ξαμάρι (το)

0

ξαμώνω

0

ξανάκολα

0

ξανακουτελώνω

0

ξαναξεμπιστεύγομαι