0

κορακίστικα (τα)

0

κόφα (η)

0

κουτάλα (η)

0

κοτσιπιδιάζω

0

κουτέντα (τα)

0

κουκουβίζω