0

ιντερέσο (το)

0

ιμανσίζης (ο)

0

ίντα λογάται

0

ίσα ίσα

0

ιδυονώ

0

ιδέ -ν τονε

0

ίχου