0

γάργαλα (τα)

0

γαβρώνω

0

γουλωτός -ο

0

γυαλί (το)

0

γαζέπι (το)