0

γιάε, γιάδε

0

γιαερμός (ο)

0

γιαλιά (η)

0

γιαλιθιανός (ο)

0

γιαμάκια (τα)