0

φτενός -η -ο

0

φέγγω

0

φλισκούνι (το)

0

φούρκα (η)

0

φλέγα (η)

0

φαρδαλός (ο)

0

φραχτάκια (τα)

0

φχιού

0

φάρδος (ο)