0

φλέμονας (ο)

0

φουκάρι (το)

0

φανέρι, φενέρι (το)

0

φάλι (το)

0

φταρμίζω

0

φόγκρα (η)

0

φαλάγγι επήρα