0

εργοστελιάζω

0

εργώ

0

ερέχτηκα

0

ερίκους

0

ερμίζω

0

έρμος (ο)