0

έμνωξα

0

εμπάτε, μπάτε

0

εμπατλίκι (το)

0

εμπίτισε (νε)

0

έμπος (το)

0

ενάντιο (το)

0

ένε, εί