0

δραπέτι

0

διχαλώνω

0

διωματάρης

0

δικολογιά (η)

0

δίδω κούτελο

0

δα

0

διάφορο (το)

0

δρομώνω